Onderwijs op maat in co-creatie

Een traject op maat van 3 tot 12 maanden waarin we onze expertise overdragen aan de onderwijsinstelling.

  • 3 – 12 maanden
  • Overdragen van onze expertise
  • Bijvoorbeeld ontwikkeling van een Oriëntatiejaar
  • We trainen mentoren, studenten en docenten

Duurzaam bouwen aan persoonlijke ontwikkeling op school in een traject op maat

Bij Breek Academy zijn we gepassioneerd bezig met het bouwen van duurzame educatieve samenwerkingen met onderwijsinstellingen. We bieden op maat gemaakte trajecten aan, waarin we onze expertise delen via specifieke programma’s en trainingen voor onderwijsinstellingen op alle niveaus: VO, MBO, en HBO.

Voorbeeld van een Journey programma voor middelbare scholen

Eén van onze succesverhalen is de samenwerking met VO School Yuverta Dordrecht. We hebben daar een meerjarig traject opgezet dat alle aspecten van de school omvatte, van klassen tot docenten en zelfs de conciërges. Het doel? Het creëren van een duurzame sociale veiligheid en groepscohesie op de school.

Voorbeeld van een Journey programma voor mbo: Het Oriëntatiejaar

Wist je dat er momenteel een trend gaande is bij mbo-instellingen? Steeds vaker benaderen ze ons om gezamenlijk een sterk programma te ontwikkelen voor het Oriëntatiejaar. Dit jaar biedt mbo-leerlingen de kans om zichzelf te ontdekken voordat ze verder gaan met hun studie. Het lijkt een beetje op ons eigen tussenjaarprogramma Breekjaar, maar dan binnen de mbo-instelling zelf!

Hoe werkt zo’n Oriëntatiejaar?

Wij bieden mbo-instellingen onze expertise om hun eigen Oriëntatiejaar stevig neer te zetten. Tijdens dit jaar werken studenten aan hun zelfvertrouwen, zelfkennis en toekomstkeuzes, naast generieke vakken zoals wiskunde, Engels en Nederlands. Ze lopen ook stage of volgen opleidingsspecifieke vakken. Hierdoor kunnen ze niet alleen hun vak beheersen, maar ontwikkelen ze zich ook persoonlijk en leren ze effectief samenwerken.

Voorbeeld van Oriëntatiejaar dat we hebben ontwikkeld: YouLab

Een voorbeeld van een mbo Oriëntatiejaar dat we hebben ontwikkeld, is YouLab bij het Graafschap College in Doetinchem. Ook hebben we het nieuwe programma van ROC Midden Nederland mogen ondersteunen en versterken.

Voorbeeld van een Journey programma voor hbo

Binnen HBO maken we ook Journeys op maat, bijvoorbeeld met de Hogeschool van Amsterdam, voor de opleiding ICT. In een meerjarig traject trainen we mentoren, studenten en bieden we hen een specifiek programma aan dat de opleiding in de komende jaren zal versterken. Dit zorgt ervoor dat persoonlijk leiderschap, samenwerken, een gevoel van thuis en verbondenheid binnen de opleiding en het team echt worden ervaren, in plaats van slechts doelen op een wensenlijstje te zijn.

Meer informatie

Wil je ook duurzaam investeren in een fijne, veilige school?

Neem contact op