Skip to main content

Leren

jezelf te zijn fouten te maken samen te werken keuzes te maken

Sociaal-emotionele ontwikkeling in het onderwijs

breek academy logo

Wij zorgen voor gemotiveerde leerlingen en studenten

Breek Academy helpt bij sociaal-emotionele ontwikkeling in het onderwijs. Onze trainingen richten zich op twee doelen: het bouwen aan zelfvertrouwen en het vergroten van zelfinzicht. Hiermee zorgen we op korte termijn voor een veiliger leerklimaat en betere leerprestaties en op lange termijn voor gelukkigere, socialere, completere en meer gemotiveerde leerlingen, studenten, mentoren en docenten.

Hoe we dat doen?

Vanuit de theorie heb je voor gemotiveerde leerlingen drie elementen nodig: verbinding, autonomie en competentie. Die elementen zijn altijd vertegenwoordigd in ons programma, zodat jij kunt kiezen op welke manier dit het best past bij jullie leerlingen/studenten.

Verbinding

Je voelt je verbonden met jezelf en met de mensen om je heen.

Autonomie

Het gevoel dat je als leerling / student zelf aan het roer staat.

Competentie

Het gevoel dat je aan het leren en groeien bent – en vertrouwen hebt in je skills.

Onze programma’s

Wij hebben korte, middellange en lange programma’s voor leerlingen, studenten en docenten voor vo, mbo en hbo.

  • Programma’s voor leerlingen, studenten en docenten
  • Vo, mbo & hbo
  • Zorgen voor meer verbinding, autonomie en competentie
  • Gegeven door inspirerende trainers
  • Van een dagdeel tot 12 maanden

Spark

Kort programma

Dagdeel - 1 week

Trainingen van een halve dag tot 1 week om te zorgen voor meer veiligheid en verbinding in de klas.

Grow

Middellang programma

1 week - 3 maanden

Programma’s van 1 week tot 3 maanden waarin diverse methodieken terugkomen om te zorgen voor gemotiveerde leerlingen en een fijn leerklimaat.

Journey

Intensief programma

3 - 12 maanden

Programma’s van 3 tot 12 maanden gericht op een duurzame implementatie van sociaal-emotionele vaardigheden bij zowel leerling/student als docent.

Bekijk hier al onze programma’s:

Bekijk al onze programma's

Voor docenten

Train-de-trainer programma

Dagdeel - 3 maanden

Programma’s om docenten te leren hoe ze zelf kunnen zorgen voor een veilige, verbonden groep.

De effecten van
sociaal-emotioneel leren
in het onderwijs

Leerlingen en studenten krijgen training in onderwerpen als sociale veiligheid, zelfvertrouwen, zelfkennis, intrinsieke motivatie, fouten maken en empathie.

Hierdoor komen leerlingen en studenten tot meer zelfbesef, meer empathie voor de ander, betere relaties onderling en ontstaat een veilig leerklimaat. En een veilig leerklimaat en zelfbewustere leerlingen, zorgt weer voor een verbetering in leerprestaties.

Door sociaal-emotioneel en meta-cognitief leren, ontwikkelen de leerlingen en studenten een positiever zelfbeeld, worden ze weerbaarder, ervaren ze verbeterde relaties met vrienden en familie en maken ze uiteindelijk betere toekomstkeuzes. Zo zorgen we voor socialere, gelukkigere en completere mensen.

wetenschappelijk onderbouwde methode

Wij werken met het High Impact Learning principe; dat betekent dat we niet gaan leren uit boeken (statisch), maar juist alles spelenderwijs, in het moment afgestemd doen. We hanteren diverse leerstijlen, er is veel interactie en actie bij de student/leerling.

Onderzoek naar onze methodiek

Naar onze methode is ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan door onafhankelijk onderzoeksbureau Noorda & Co. Daaruit blijkt o.a. dat deelnemers meer vertrouwen hebben gekregen in zichzelf en hun toekomst, ze een betere band met familie en vrienden hebben gekregen, een beter zelfbeeld hebben ontwikkeld en betere toekomstkeuzes kunnen maken. Hier lees je alles over het onderzoek.

en wat zeggen docenten

Wat een docent van het Regio College Zaandam insprak naar zijn collega nadat de Breek Academy in zijn klas was geweest.

Breek Academy komt voort uit Breekjaar

Breek Academy komt voort uit Stichting Breekjaar. Breekjaar heeft in de afgelopen 9 jaar al ruim 1000 jongeren tussen de 16 en 24 jaar begeleid in een intensief tussenjaarprogramma vol persoonlijke ontwikkeling.

Omdat we merkten dat veel onderwijsinstellingen worstelen met deze elementen, zijn we gestart met de Breek Academy. Met dezelfde inhoud en hetzelfde doel: meer zelfvertrouwen, meer zelfkennis en betere toekomstkeuzes voor alle jongeren.

Voor deze organisaties ontwikkelden we programma’s

han logo
rijnijssel
Teun Kapteijns breek academy

Meer weten?

Over wat Breek Academy voor jouw onderwijsinstelling kan doen? Neem dan contact op met Teun Kapteijns.

Weten jullie nog niet precies hoe je persoonlijke ontwikkeling moet inpassen in jullie curriculum? Wij denken graag mee.

Teun Kapteijns
Stuur Teun een WhatsApp bericht via: 06 – 27 83 22 77
E-mail: teun@breekjaar.nl