Leren

jezelf te zijn fouten te maken samen te werken keuzes te maken

Persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs

We hebben allemaal op school geleerd wat 8 keer 8 is. Maar wat als je daarnaast ook had geleerd hoe je authentiek kunt communiceren, keuzes vanuit jezelf kunt maken of hoe je het beste samenwerkt? Hoe zou het zijn als je wél fouten mag maken, als je weet wat je eigen kwaliteiten zijn en op welke manier jij het beste kan leren?

 

Breek Academy ondersteunt onderwijsinstellingen om deze sociaal-emotionele en meta-cognitieve vaardigheden van leerlingen en studenten steviger en effectiever vorm te geven. Zodat we op korte termijn zorgen voor een veilig leerklimaat en betere leerprestaties – en op lange termijn voor gelukkigere, socialere en completere mensen.

We bieden programma’s voor:

VO

MBO

HBO

Aanbod

Wat komen we doen?

Het Start Programma

Kort & Krachtig

0,5 - 3 dagen

In het Start programma gaan we in minimaal 0,5 tot maximaal 3 dagen spelenderwijs met de groep aan de slag om veiligheid en verbinding te creëren in de groep. 

Het Impact Programma

Diepgaand

Minimaal 6 weken

Een Impact programma start altijd met het creëren van veiligheid en verbinding in de groep (max 30).  Want pas als die veiligheid en verbinding er zijn, kan ieder individu ook zelf groeien en leren.

Zodra de verbinding er is, nemen we de groep mee in een proces dat gericht is op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfinzicht. De deelnemers gaan in de training aan de slag met verschillende uitdagingen. Deze uitdagingen resulteren in een verbeterde:
– Intrinsieke motivatie
– Pro-activiteit
– Sociale veiligheid
– Sociale vaardigheden

Daarnaast gaan de deelnemers ook werken aan authentiek communiceren, het opbouwen van zelfkennis, samenwerken, fouten mogen maken, keuzes durven maken en slim leren leren (meervoudige intelligentie).

Het Duurzame Programma

Diepgaand & Duurzaam door Train de Trainer

Minimaal 10 weken

Het Duurzame programma behandelt dezelfde thema’s als het Impact Programma, met de toevoeging dat de kennis en kunde ook wordt overgedragen op de betrokken docenten en onderwijsprofessionals.

In deze training richten we ons niet alleen op de ontwikkeling van de studenten of leerlingen, maar leiden we tegelijkertijd ook de betrokken docenten of onderwijsprofessionals op om zelf het Impact Programma tot uitvoer te brengen. Dit betekent dat we vooraf, tijdens en na de training met de studenten, de docenten trainen en aansporen om onderdelen van de training voor hun rekening te nemen.

Om de docenten of onderwijsprofessionals goed te begeleiden, organiseren we momenten voor feedback en intervisie. Zo zorgen we ervoor dat persoonlijke ontwikkeling duurzaam in de organisatie wordt ondergebracht.

De effecten van sociaal-emotioneel leren in het onderwijs

Leerlingen en studenten krijgen training in onderwerpen als sociale veiligheid, zelfvertrouwen, zelfkennis, intrinsieke motivatie, fouten maken en empathie.

Hierdoor komen leerlingen en studenten tot meer zelfbesef, meer empathie voor de ander, betere relaties onderling en ontstaat een veilig leerklimaat. En een veilig leerklimaat en zelfbewustere leerlingen, zorgt weer voor een verbetering in leerprestaties.

Door sociaal-emotioneel en meta-cognitief leren, ontwikkelen de leerlingen en studenten een positiever zelfbeeld, worden ze weerbaarder, ervaren ze verbeterde relaties met vrienden en familie en maken ze uiteindelijk betere toekomstkeuzes. Zo zorgen we voor socialere, gelukkigere en completere mensen.

En wat zeggen docenten?

Dit is wat een docent van het Regio College Zaandam insprak naar zijn collega nadat de Breek Academy in zijn klas was geweest.

Wetenschappelijk onderbouwde methode

Onderzoek naar resultaten Breekjaar

Ruim anderhalf jaar lang volgde onafhankelijk onderzoeksbureau Noorda & Co 42 deelnemers van Breekjaar, hun sociale omgeving en hun coaches om de effectiviteit van ons programma te berekenen. Daaruit blijkt o.a. dat deelnemers aan Breekjaar meer vertrouwen hebben gekregen in zichzelf en hun toekomst, ze een betere band met familie en vrienden hebben gekregen, een beter zelfbeeld hebben ontwikkeld en betere toekomstkeuzes kunnen maken. Hier lees je alles over het onderzoek.

Breek Academy komt voort uit Breekjaar

Breek Academy komt voort uit Stichting Breekjaar. Breekjaar heeft in de afgelopen 7 jaar al ruim 1000 jongeren tussen de 16 en 24 jaar begeleid in een intensief tussenjaarprogramma vol persoonlijke ontwikkeling.

Omdat we merkten dat veel onderwijsinstellingen worstelen met deze elementen, zijn we gestart met de Breek Academy. Met dezelfde inhoud en hetzelfde doel: meer zelfvertrouwen, meer zelfkennis en betere toekomstkeuzes voor alle jongeren.

Voor deze organisaties ontwikkelden we programma’s

Wil je meer weten over wat Breek Academy voor jouw onderwijsinstelling kan doen?

Neem dan contact op met Anke, zij is oprichtster van Breekjaar en Breek Academy

Weten jullie nog niet precies hoe je persoonlijke ontwikkeling moet inpassen in jullie curriculum? Wij denken graag mee. Momenteel ontvangen we veel aanvragen voor de start van het nieuwe schooljaar, dus laat ons bijtijds weten wat jullie wensen zijn.

Anke van Donkersgoed
Tel.: +31 6 21 11 01 24
E-mail: anke@breekjaar.nl