Leren door boksen

Actief ervaren, proberen en leren met boksen

 • 2 uur per sessie
 • Leren vanuit bewegen
 • Voor klassen waar onveiligheid is
 • Of groepen waar weinig verbinding is
 • Zorgt voor veilig leerklimaat

Boksen als metafoor

Geen theorielessen uit een boek, maar actief ervaren, proberen en leren. Bij deze bokstraining gaat het er niet om de ander knock-out te slaan, maar om het spel met de ander: de situatie inschatten, mogelijkheden verkennen, samenwerken, gevoelens herkennen, anticiperen, slim reageren, en snelheid, waakzaamheid, maar ook kwetsbaarheid en openheid tonen en uiteindelijk contact maken. Onze trainers nemen alle materialen mee.

We gebruiken boksen als een metafoor voor het leren omgaan met uitdagende situaties in je leven. Op een sportieve manier leer je spelenderwijs situaties te beoordelen en op een constructieve manier te benaderen.

Geschikt voor:

 • Leerlingen/studenten die het beste leren door te bewegen
 • Groepen waar nog veel sociale onveiligheid is
 • Klassen waar weinig verbinding/sociale groepscohesie is

Resultaat:

 • Veilig leerklimaat
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Vergroten groepscohesie
 • Vergroten zelfinzicht
 • Vergroten zelfvertrouwen

Bokstraining is gericht op 5 basisprincipes:

Balans – De basis geeft je inzicht in jezelf: sta je stevig? Hoe ben je geneigd te reageren in moeilijke situaties? Hoe verhoud je je tot anderen? Heb je je ademhaling onder controle? Sta je stevig? Ook als je onder druk staat?

Overzicht – Heb je de basis onder de knie? Mooi, dan gaan we nu werken aan het overzicht krijgen in uitdagende situaties: Hoe herken je bepaalde emoties, hoe plaats je die in een context en wat zijn de opties om hiermee om te gaan.

Kracht – Zoals bij boksen ligt je kracht niet per se in het fysieke, maar vooral op het mentale vlak: goede, slimme keuzes maken: waar sta ik voor, ga ik verder of geef ik mijn grenzen aan?

Spelen – Vaak onderbelicht en ondergewaardeerd, maar spelen is ontzettend belangrijk in je persoonlijke ontwikkeling. Spelen helpt je creatiever naar situaties te kijken en ermee om te gaan, het houdt je flexibel in je reacties en je keuzes, helpt je te relativeren en te ontspannen. Je gaat bewust je kwaliteiten inzetten of die verder ontwikkelen.

Zelfvertrouwen – Door te doen, te spelen en te reflecteren, zul je jezelf steeds beter leren kennen. Je kennis en vaardigheden nemen toe en je zelfvertrouwen groeit. Dit stelt je in staat om nog meer  over jezelf en de ander te leren.

Meer informatie

Wil je aan de slag met onze bokstraining?

Neem contact op