Training Burgerschap

4 inspirerende sessies die een grote impact maken op leerlingen binnen het vak Burgerschap

  • 4 x 3 uur
  • Wat kun jij de wereld bieden?
  • Aandacht voor diversiteit en inclusie

Wat heb jij de wereld te bieden en hoe kom je in actie?

Samen met de klas gaan we in het kader van het vak Burgerschap vier inspirerende sessies organiseren. We gaan samen werken aan het ontdekken van hun unieke bijdrage aan de wereld en hoe ze dit concreet kunnen realiseren door in actie te komen.

Inclusie en diversiteit

Bovendien zullen we diepgaand ingaan op het belang van diversiteit en inclusiviteit: wat betekenen deze begrippen eigenlijk en welke privileges genieten de leerlingen ten opzichte van anderen in de samenleving?

Het doel van de sessies

De kern van deze inspiratiesessies draait om het aanmoedigen van zelfexpressie en het bevorderen van empathie en betrokkenheid bij anderen. We bieden ook de mogelijkheid om deze sessies op maat aan te passen, in nauw overleg met de school en de betrokken docenten, zodat ze naadloos aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van de school.

Geschikt voor:

Docenten en schoolgemeenschappen die de nadruk willen leggen op burgerschapsvorming, zelfkennis, diversiteit en inclusiviteit in hun curriculum.

Resultaat:

  • Leerlingen ontdekken hun unieke bijdrage aan de samenleving
  • Leerlingen leren hoe ze hun ideeën en ambities kunnen omzetten in concrete acties
  • Verbeterde kennis en begrip van diversiteit en inclusiviteit
  • Bewustwording van privileges en hoe deze van invloed zijn op hun omgang met anderen
  • Versterking van het vermogen om zichzelf te zijn en zich in te zetten voor anderen
  • Maatwerkopties om de trainingen aan te passen aan de specifieke behoeften van de schoolgemeenschap
Meer informatie

Aan de slag met burgerschap, zelfkennis, inclusiviteit en diversiteit?

Neem contact op