Skip to main content

Zorg voor een

verbonden veilige en plezierige klas

Gebruik het LOB budget voor een Mentorentraining die zelfontwikkeling stimuleert, met een veilige verbonden en plezierige klas als resultaat.

Wat is de tijdelijke regeling aanvullende bekostiging LOB MBO 2023?

Met de Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging LOB mbo 2023 geeft de minister mbo-scholen de mogelijkheid om de kwaliteit van hun loopbaanbegeleiding te verbeteren. Hiervoor wordt in de jaren 2023-2027 jaarlijks 32 miljoen beschikbaar gesteld.

Iedere mbo-school krijgt dus een bedrag om bijvoorbeeld extra FTE in te zetten voor LOB, studenten te begeleiden bij het bepalen van een studierichting of het volgen van een training om de LOB skills van docenten en loopbaanbegeleiders te verbeteren.

Vanuit zelfontwikkeling
naar een veilige en verbonden klas

In veel klassen is sociale onveiligheid een probleem, waardoor jongeren niet durven te zeggen wat ze echt willen. Dit leidt tot sociaal wenselijke antwoorden en studie-uitval.

Om dit te veranderen, is het belangrijk om eerst een gevoel van veiligheid en verbinding te creëren in de groep. Leerlingen moeten leren dat fouten maken leermomenten zijn en dat ze niet alleen zijn in hun keuzestress. Ze moeten leren omgaan met emoties en triggers, zodat ze niet op basis van geluk een toekomstkeuze maken.

Een oprechte verbinding met de leerlingen is de sleutel tot het vinden van authentieke antwoorden over zichzelf.

Hoe we dat doen?

Onze methodiek is simpel; help jongeren deze veilige verbinding met zichzelf en elkaar terug te vinden door drie stappen: Spelen, delen, waarderen.

Spelen

Met plezier in interactie zijn haalt jongeren uit hun hoofd en brengt ze in hun lijf.

Delen

We leren jongeren te delen over wat je nu meemaakt, wat je blokkeert, waar je voor uit durft te komen of waar je je voor schaamt.

Waarderen

Jongeren zitten vol zelfkritiek. Door ze te leren elkaar te waarderen creëer je een positiever zelfbeeld.

Concreet

De Mentorentraining
Spelen, Delen & Waarderen

  • 2 Dagen live training
  • 3 Draaiboeken met tools en lessen om zelf in te zetten in de mentor klassen

Onze mentorentraining richt zich op het stimuleren van zelfontwikkeling van jongeren om daarmee veiligheid, openheid, plezier, aandacht en motivatie in de klas te creëren. We gebruiken de drie basiselementen ‘Spelen-Delen-Waarderen’ om hands-on met sociaal-emotionele thema’s te werken.

Het doel is om mentoren te ondersteunen bij het bevorderen van langdurige veiligheid en verbinding in de klas.

De training biedt concrete tools, oefeningen en opdrachten om direct met sociaal-emotionele competenties aan de slag te gaan, resulterend in een meer verbonden, veilige en plezierige klas.

Dag 1

Ochtend (3 uur): Ervaringstraining ‘Spelen-Delen-Waarderen: de 3 ingrediënten voor een verbonden, veilige, plezierige klas’.

Middag (3 uur): Spelen – korte theoretische onderbouwing, de tools ervaren en daarna zelf oefenen.

Dag 2

Ochtend (3 uur): Delen – korte theoretische onderbouwing, de tools ervaren en daarna zelf oefenen.

Middag (3 uur): Waarderen – korte theoretische onderbouwing, de tools ervaren en daarna zelf oefenen.

Meer weten?

Over wat Breek Academy voor jouw onderwijsinstelling kan doen? Neem dan contact op met Anke van Donkersgoed, zij is oprichtster van Breekjaar en Breek Academy.

Weten jullie nog niet precies hoe je persoonlijke ontwikkeling moet inpassen in jullie curriculum? Wij denken graag mee.

Anke van Donkersgoed
Tel.: +31 6 21 11 01 24
E-mail: anke@breekjaar.nl

Voor deze organisaties ontwikkelden we programma’s

han logo
rijnijssel